Reklamace

Reklamační formulář

Přihlásit
 
 
 
 
1. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zásilky zkontrolovat, zda není přepravou zásilka poškozena. Dále je povinen zkontrolovat fyzický obsah zásilky dle faktury. V případě nesrovnalostí či zjištěných závad je kupující povinen neprodleně, nejpozději následující den po převzetí, informovat prodávajícího. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.

2. V případě osobního odběru zboží je kupující povinen zboží překontrolovat při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícím. Zjevné vady, uplatněné u prodávajícího později, nebudou prodávajícím uznány.

3. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

4. V případě, že kupující objeví na dodaném výrobku během záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, má právo na reklamaci zboží. Tuto reklamaci může uplatnit jednou z následujících možností:
  • zasláním reklamovaného zboží přepravní službou do provozovny prodávajícího
5. Reklamace musí obsahovat: jméno kupujícího, kopii faktury, podrobný popis zjištěných závad (případně příčin), návrh na vyřízení reklamace a týká-li se kvality výrobku také reklamovaný výrobek v originálním obalu s etiketou.

6. Doba na posouzení reklamace činí 30 dní, tato doba se může prodloužit v závislosti na rychlosti vyřízení reklamace výrobcem.

7. O průběhu a zejména výsledku reklamačního řízení bude kupující neprodleně informován.

8. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností a škod z neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

9. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

10. Ostatní záležitosti ohledně reklamací se řídí platnými obecně závaznými předpisy.

11. Vrácení zboží je možné bez udání důvodů do 14 dní pouze v případě, že zboží je v originálním obalu, musí být kompletní, nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení s dokladem o koupi. Vrácení se děje jako obyčejná (pojištěná) zásilka a peníze budou vráceny na účet kupujícího nebo osobně v provozovně prodávajícího. Zásilky na dobírku nebudou prodávajícím přijaty. Částka za poštovné se v takovém případě nevrací.
 
0
Měna
 
 
© Prolovce - lovecké potřeby